Jak przepowiadać przyszłość z dłoni ? I inne sposoby wróżenia

Moleozofia

Interpretowanie pieprzyków, brodawek, blizn i innych zmian na skórze. W czasach starożytnych jeden z ważniejszych sposobów wieszczenia przyszłości.

Aksinomancja

Pradawny sposób wróżenia na podstawie topora wbitego w kłodę drewna. Jako odpowiedź interpretowano dźwięki i wibracje, które powstały przy wbijaniu topora.

Piromancja

Jak przepowiadać przyszłość z dłoni ? I inne sposoby wróżenia

Przepowiednia na podstawie płomienia świecy lub lampy naftowej, do którego wrzuca się odrobinę ziół. Jeśli palą się one szybko, to dobry znak. Słaby płomień oznacza smutny los i krótkie życie.

Punktacja

Sposób jasnowidzenia, podczas którego losowo narysowane punkty łączy się ze sobą liniami i interpretuje się otrzymaną w ten sposób figurę.

zamów wróżbę zobacz jak zamówić wróżbę z kart

Rafli

Wróżono z piasku, a dokładniej za pomocą linii rysowanych specjalnym patykiem na cienkiej warstwie piasku przesianego przez sito.

Katoptromancja

Przewidywanie przyszłości przy pomocy zwierciadeł lub błyszczących metalowych płyt.

Astrogiromancja

Wieszczenie przyszłości przy użyciu wielobocznego bączka, którego krawędzie zostały zaopatrzone w litery lub cyfry.

Krystallomancja

Początkowo do przepowiadania przyszłości używano kawałka górskiego lub innego przezroczystego kryształu, później kryształowej lub szklanej kuli. Kto chciał poznać przyszłość, uporczywie wpatrywał się w błyszczącą powierzchnię, dopóki nie pojawiły się obrazy lub wizje.

Klidomancja

Przepowiadanie przyszłości za pomocą zawleczonego na nitce klucza.

Nekromancja

Wywoływanie duchów zmarłych w celu zadawania im pytań o przyszłość.

Onomancja

Przepowiadanie przyszłości na podstawie imion ludzi lub nazw przedmiotów. U Słowian w okresie świąt młode dziewczęta wychodziły na ulicę i pytały przechodnia o imię. Wierzono, że w taki sposób można poznać imię przyszłego męża.

Sikomancja

Sztuka dywinacji przy pomocy napisów na liściach drzew. Zrywano liść z drzewa i pisano na nim pytanie. Potem odstawiano go w bezpieczne miejsce i patrzono w jaki sposób usycha. Im dłużej liść pozostawał świeży, tym lepsza była prognoza.

Aleuromancja

Odpowiedź na pytania zapisywano na kawałkach papieru, kawałki papieru umieszczano w kulkach z ciasta z mąki pszennej, zapiekano, mieszano i losowano.

Gyromancja

Wróżenie przy pomocy koła wyłożonego z liter lub cyfr. Wróżbita chodzi po kręgu dopóki nie potknie się naprzeciwko jakiejś litery.

Demonomancja

Starożytne proroctwa przy pomocy demonów. Przepowiadacz albo wzywał demona, albo tylko wypowiadał lub pisał jego imię, później demon w tej lub innej formie dawał odpowiedź na pytanie.

Apantomancja

Jasnowidzenie z wykorzystaniem spotkanych po drodze zwierząt, ptaków i innych istot.

Hydromancja

Przewidywanie przyszłości z wody. Interpretowano jej barwę, fale na jej powierzchni, podwyższenie i obniżenie poziomu w naturalnych zbiornikach wody, kręgi i liczbę „kaczek” kamienia puszczonego na wodę. Z wody korzystano również jak z „magicznego kryształu”, próbując zobaczyć w niej obrazy.

Auspicjomancja

Starożytna wieszczba dokonywana na podstawie obserwacji lotu ptaków. Specjalny kapłan zakreślał żelazem pewną przestrzeń, na której oczekiwał znaku od przelatującego ptaka.

Spodomancja

Wróżenie z popiołu. Na Słowiańszczyźnie w okresie świątecznym dziewczyny wieczorem posypywały popiołem buty, a rano patrzyły, ile pozostało popiołu na bucie. Ta będzie najbogatsza, na której bucie pozostało najwięcej popiołu.

Belomancja

Starożytny sposób wieszczenia przyszłości za pomocą rzucania lub balansowania strzałami.

Geloskopia

Dywinacja opierając się na śmiechu, określanie cech człowieka i otrzymywanie pewnych przesłanek zgodnie z tym, jak dany człowiek się śmieje. Twierdzono, że ten kto dużo się śmieje jest człowiekiem ciepłym i sympatycznym, zaś kto rzadko lub w ogóle się nie śmieje, jest niekomunikatywny i ma twardy charakter. Cichy śmiech oznacza delikatność, zaś głośny oznacza opryskliwość i skłonność do kłamstwa.

Kapnomancja

Jasnowidzenie na podstawie koloru, kształtu i kierunku unoszenia się dymu nad ołtarzem ofiarnym.

Kartomancja

Dywinacja z kart. Chyba najbardziej sławna dzisiaj metoda dywinacji.

Sideromancja

Wróżba, podczas której na blasze pali się słomę i interpretuje się jej ślady i wzory, jakie pozostawi na blasze.

Halomancja

Dywinacja z soli. Brano kapkę soli, naparstek wody, mieszano je i jedzono. Przeznaczony małżonek miał się pojawić we śnie i podać napój.

Aeromancja

Starożytny sposób wróżenia na podstawie wyglądu nieba, obłoków, komet, spadających gwiazd i innych zjawisk występujących na niebie.

Chrimomancja

Przewidywanie przyszłości z pieniędzy znane od zamierzchłych czasów. Obecnie można przepowiadać przyszłość z pieniędzy papierowych. Wyjmujemy na chybił trafił jeden banknot przy czym drugorzędny jest rodzaj waluty, zadajemy pytanie i sprawdzamy numer. Zasada jest taka, parzyste liczby są przychylne dla płci żeńskiej, nieparzyste zaś pozytywne dla mężczyzn. Istnieją dwa sposoby poszukiwania odpowiedzi, w pierwszym trzeba zsumować wszystkie cyfry numeru banknotu. Jeśli np. suma wyniesie 22 to będzie liczbą parzystą. Inny sposób polega na tym, że bierze się pod uwagę ostatnią cyfrę.

Bibliomancja

Dywinacja z jakiejkolwiek książki, oparte na dowolnym wyborze tekstu. Było znane już w przedwiecznej Grecji, gdzie w taki sposób wróżono korzystając ze zwojów papirusowych. Współcześnie wróży się po prostu otwierając książkę bez rozeznania lub podając numer strony i wers liczony od góry lub od dołu.

Owomancja

Dywinacja z kurzego jajka. Bierze się naczynie z ciepłą wodą i rozpuszcza w nim białko. Kiedy się ścina, powstają liczne figury, których kształt trzeba przeanalizować. Natomiast białko, które osiadło na dnie naczynia, uważane było za zapowiedź nieszczęścia.

Margaritomancja

Wróżenie z pereł. Dawniej podawano, że perła umieszczona pod przewróconą czaszą powinna wydawać dźwięki, kiedy zbliża się do niej zła osoba.